บริษัท ชลบุรีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

เราดำเนินการด้านการก่อสร้างด้วยความเชี่ยวชาญ
ให้กับโรงงานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

Professional

เราดำเนินการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานวิศวกรแบบมืออาชีพ

Service

พร้อมที่จะให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

Responsible

มีความรับผิดชอบและจริงใจต่อลูกค้า มั่นใจในการบริการ

Fairness

เรามีความเที่ยงตรง มอบหมายงานตามเวลาที่นัดหมายทุกงาน ทุกสเกลงาน

Services

บริษัท ชลบุรีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เราดำเนินการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานวิศวกรแบบมืออาชีพ พร้อมที่จะให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก มีความรับผิดชอบและจริงใจต่อลูกค้า มั่นใจในการบริการ

ประสบการณ์กับรูปแบบโรงงานต่างๆ

หลายหน่วยงานมั่นใจในเรา

หลากรูปแบบบริการให้เรามี

ปีกับประสบการณ์ที่มีมากกว่า

อย่ารอช้า!!

เมื่อมั่นใจในรูปแบบ และบริการแล้ว วางใจเลือกให้ “ชลบุรีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด”ดำเนินงานให้ท่าน

ติดต่อเราทันที