โรงพยาบาลบางปะอิน

โรงพยาบาลบางปะอิน

โครงการ   : งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 2 ชั้น
สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา