บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

โครงการ : งานต่อเติมกันสาด

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

04-1

04-2

04-3

04-4