บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด  (มหาชน)

โครงการ : งานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม QA office – QA  meeting  room

 สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

04-1

 

04-2

04-3

04-4

04-5

04-6

04-7