บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด  (มหาชน)

โครงการ :งานสร้างโรงเก็บโรลเลอร์

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ( ระยอง )

04-1

04-2

04-3

04-1

04-2

04-3