บ. นครไทยสตริปมิล จำกัด

บ. นครไทยสตริปมิล จำกัด

โครงการ :งานวางท่อ ค...

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรม บ่อวิน

05-1

05-2

โครงการ : งานติดตั้งกำแพงตาข่ายรอบโรงงาน

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรม บ่อวิน

05-1

05-2