บ.อินเตอร์เนชั่นเนล แคสติ้ง โปรดักส์

บ.อินเตอร์เนชั่นเนล แคสติ้ง โปรดักส์

 โครงการ :งานประกอบติดตั้งรางเครน 

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ( ระยอง )

08-1

08-2

08-3

 

09-1

09-2

 

09-3