บ.อินเตอร์เนชั่นเนล แคสติ้ง โปรดักส์

บ.อินเตอร์เนชั่นเนล แคสติ้ง โปรดักส์

โครงการ : งานบันไดลิง – ขึงสลิงบนหลังคา

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ( ระยอง )

09-1

09-2

09-3

09-4