บริษัท คิริว ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท คิริว ( ประเทศไทย ) จำกัด

โครงการ : งานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ( ระยอง )

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8