บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ :งานทาสี ปรับปรุงห้องประห้องประชุม

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ( ระยอง )

11-1

11-2

11-3