บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ :งานทาสี ป้อม ร.ป.ภ.

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ( ระยอง )

15-1

15-2

15-3