Luoyang Longmen Ferro

Luoyang Longmen Ferro

โครงการ : งานสร้างที่พักพนักงาน

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

12-1

12-2

12-3

12-4